Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.2.1 - Odsetek ludności o dogodnym dostępie do środków transportu publicznego według grup wieku, płci oraz z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych

W przyszłości pojawi się tu tabela