Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.1.1 - Odsetek ludności żyjącej w mieszkaniach z przeciekającym dachem, wilgotnymi ścianami, podłogami lub fundamentami lub ze zgnilizną ram okiennych lub podłóg

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny