Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.c.1 - Koszty przekazów pieniężnych jako procent kwoty udzielonego umorzenia

W przyszłości pojawi się tu tabela