Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.a.1 - Odsetek pozycji taryfowych stosowanych w odniesieniu do przywozu towarów z krajów najmniej rozwiniętych / krajów rozwijających się po zerowej taryfie

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Finansów