Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.7.4 - Odsetek uchodźców w populacji według kraju pochodzenia

W przyszłości pojawi się tu tabela