Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.7.3 - Liczba osób, które zmarły lub zaginęły w trakcie migracji w kierunku międzynarodowego miejsca docelowego

W przyszłości pojawi się tu tabela