Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.7.2 - Liczba krajów, w których polityka migracyjna ułatwia uporządkowaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz mobilność ludzi

W przyszłości pojawi się tu tabela