Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.7.1 - Koszty zatrudnienia ponoszone przez pracownika jako procent miesięcznych dochodów uzyskanych w kraju przeznaczenia

W przyszłości pojawi się tu tabela