Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.6.1 - Odsetek członków oraz praw do głosowania przysługujący krajom rozwijającym się w organizacjach międzynarodowych

W przyszłości pojawi się tu tabela