Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.5.1 - Wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej instytucji depozytowych

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Narodowy Bank Polski (NBP) / Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)