Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.4.2 - Redystrybucyjny wpływ polityki fiskalnej

W przyszłości pojawi się tu tabela