Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.4.1 - Udział kosztów związanych z zatrudnieniem w PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny