Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.3.1 - Poczucie zagrożenia dyskryminacją

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny