Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.2.1 - Stopa ubóstwa po transferach społecznych

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny