Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.1.1 - Średnioroczne tempo wzrostu dochodów do dyspozycji netto na osobę w gospodarstwie domowym

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny