Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.b.1 - Wydatki socjalne ze środków publicznych na rzecz najuboższych

W przyszłości pojawi się tu tabela