Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.a.2 - Udział wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według COFOG przeznaczanych na zdrowie, edukację i ochronę socjalną w wydatkach ogółem sektora instytucji rządowych i samorządowych

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny