Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.a.1 - Odsetek zasobów przeznaczonych przez rządy bezpośrednio na programy walki z ubóstwem

W przyszłości pojawi się tu tabela