Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.a.1 - Łączna suma grantów w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) na redukcję ubóstwa w relacji do DNB

Jednostka prezentacji: %
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych/ Główny Urząd Statystyczny