Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.5.4 - Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka klęsk żywiołowych

W przyszłości pojawi się tu tabela