Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.5.2 - Bezpośrednie straty gospodarcze będące rezultatem katastrof w relacji do globalnego PKB

W przyszłości pojawi się tu tabela