Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.4.2 - Odsetek osób dorosłych z zabezpieczeniem z tytułu prawa własności do gruntów z prawnie uznaną dokumentacją, którzy postrzegają swoje prawa do ziemi jako zabezpieczone, wg płci oraz typu własności

W przyszłości pojawi się tu tabela