Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.4.1 - Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do podstawowych urządzeń sanitarnych i zaopatrzenia w wodę

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny