Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.3.1.a - Udział osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny