Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.2.2 - Stopa ubóstwa warunków życia

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny