Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.1.1 - Stopa ubóstwa według międzynarodowej granicy ubóstwa

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny