API organizacje międzynarodowe

Interfejs programistyczny aplikacji (API)

Interfejs API Platformy SDG pozwala na przeglądanie i pobieranie do dalszego przetwarzania pełnego zakresu danych i metadanych dla globalnych i krajowych wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 w Polsce.
Dane udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie JSON. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu API.

Kody odpowiedzi

Kod Opis Znaczenie
200 OK Sformułowane zapytanie jest prawidłowe
302 FOUND Żądany zasób jest chwilowo dostępny pod innym adresem a przyszłe odwołania do zasobu powinny być kierowane pod adres pierwotny
304 NOT MODIFIED Zawartość zasobu nie podległa zmianie według warunku przekazanego przez klienta
400 BAD REQUEST Nieprawidłowe zapytanie
401 UNAUTHORIZED Żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
403 FORBIDDEN Serwer zrozumiał zapytanie, lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
404 NOT FOUND Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości
406 NOT ACCEPTABLE Zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu
410 GONE Żądany zasób nie jest dłużej dostępny i nieznany jest jego ewentualny nowy adres URI
500 INTERNAL SERVER ERROR Serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania
502 BAD GATEWAY Serwer otrzymał niepoprawną odpowiedź od serwera nadrzędnego i nie jest w stanie zrealizować żądania klienta
503 SERVICE UNAVAILABLE Serwer nie jest w stanie w danej chwili zrealizować zapytania klienta ze względu na przeciążenie
504 GATEWAY TIMEOUT Serwer nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera

Limity i klucz API

Ze względów bezpieczeństwa na interfejs zostały nałożone limity zapytań. Użytkownicy anonimowi mogą wykonać do 60 zapytań w ciągu godziny. Dla użytkowników zarejestrowanych na platformie Github limit wynosi 5000 zapytań w ciągu godziny. Od użytkownika zarejestrowanego wymagany jest token (rodzaj hasła autoryzacyjnego), który można wygenerować w opcjach konta github. Token należy dodać do zapytania w sposób przedstawiony na poniższym przykładzie:

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" -H "Authorization: token wygenerowany_token" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/globalne/1/1-1-1.json"

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:
help.github.com/en/github/authenticating-to-github/creating-a-personal-access-token-for-the-command-line
developer.github.com/v3/auth/

GET /api/v1/custodian/cbd.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne CBD

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych CBD w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/cbd.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/cbd.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/cites.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne CITES

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych CITES w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/cites.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/cites.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/desa-financing.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne DESA-Financing

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych DESA-Financing w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/desa-financing.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/desa-financing.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/desa-popdiv.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne DESA-PopDiv

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych DESA-PopDiv w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/desa-popdiv.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/desa-popdiv.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/desa-unsd.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne DESA-UNSD

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych DESA-UNSD w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/desa-unsd.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/desa-unsd.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/fao.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne FAO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych FAO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/fao.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/fao.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/icao.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne ICAO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych ICAO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/icao.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/icao.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/iea.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne IEA

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych IEA w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/iea.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/iea.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/ilo.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne ILO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych ILO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ilo.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ilo.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/imf.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne IMF

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych IMF w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/imf.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/imf.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/iom.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne IOM

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych IOM w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/iom.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/iom.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/ipu.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne IPU

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych IPU w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ipu.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ipu.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/itc.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne ITC

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych ITC w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/itc.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/itc.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/itu.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne ITU

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych ITU w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/itu.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/itu.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/iucn.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne IUCN

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych IUCN w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/iucn.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/iucn.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/oecd.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne OECD

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych OECD w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/oecd.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/oecd.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/oecd-development.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne OECD-Development

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych OECD-Development w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/oecd-development.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/oecd-development.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/ohchr.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne OHCHR

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych OHCHR w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ohchr.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ohchr.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/paris21.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne PARIS21

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych PARIS21 w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/paris21.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/paris21.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/ramsar.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne Ramsar

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych Ramsar w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ramsar.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/ramsar.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/un-doalos.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UN-DOALOS

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UN-DOALOS w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/un-doalos.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/un-doalos.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/un-habitat.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UN-Habitat

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UN-Habitat w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/un-habitat.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/un-habitat.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unaids.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNAIDS

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNAIDS w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unaids.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unaids.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unccd.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNCCD

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNCCD w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unccd.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unccd.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unctad.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNCTAD

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNCTAD w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unctad.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unctad.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/undp.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNDP

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNDP w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/undp.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/undp.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/undrr.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNDRR

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNDRR w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/undrr.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/undrr.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unece.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNECE

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNECE w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unece.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unece.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unep.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNEP

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNEP w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unep.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unep.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unep-wcmc.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNEP-WCMC

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNEP-WCMC w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unep-wcmc.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unep-wcmc.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unesco.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNESCO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNESCO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unesco.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unesco.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unesco-ioc.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNESCO-IOC

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNESCO-IOC w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unesco-ioc.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unesco-ioc.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unesco-uis.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNESCO-UIS

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNESCO-UIS w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unesco-uis.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unesco-uis.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unfccc.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNFCCC

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNFCCC w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unfccc.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unfccc.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unfpa.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNFPA

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNFPA w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unfpa.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unfpa.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unicef.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNICEF

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNICEF w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unicef.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unicef.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unido.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNIDO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNIDO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unido.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unido.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unodc.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNODC

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNODC w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unodc.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unodc.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unwto.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNWTO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNWTO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unwto.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unwto.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/unwoman.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne UNWoman

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych UNWoman w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unwoman.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/unwoman.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/who.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne WHO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych WHO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/who.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/who.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/who-fctc.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne WHO-FCTC

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych WHO-FCTC w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/who-fctc.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/who-fctc.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/wto.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne WTO

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych WTO w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/wto.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/wto.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź

GET /api/v1/custodian/world-bank.json Pobierz wszystkie wskaźniki globalne World-Bank

Metoda pozwala na uzyskanie danych oraz metadanych dla wskaźników globalnych World-Bank w języku polskim.

Parametry

Usługa nie przyjmuje parametrów wejściowych.

Typ treści odpowiedzi

Przykładowy Curl

curl -H "Accept:application/vnd.github.v3.raw" "https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/world-bank.json"

Przykładowy URL

https://api.github.com/repos/statisticspoland/sdg-indicators-pl/contents/api/v1/custodian/world-bank.json

Kod odpowiedzi

200

Odpowiedź