Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Wskaźnik 6.3.2 - Odsetek jednolitych części wód o dobrej jakości wody, w stosunku do ogólnej liczby jednolitych części wód poddanych ocenie

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska