Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.4.2 - Współczynnik zgonów w wyniku samobójstw na 100 tys. ludności

.
Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny