Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wskaźnik 3.3.3 - Liczba zachorowań na malarię

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny