Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.5.2 - Odsetek przedsiębiorstw, które przynajmniej raz miały kontakt z funkcjonariuszem publicznym i zapłaciły mu łapówkę lub były poproszone o łapówkę przez funkcjonariusza publicznego, w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W przyszłości pojawi się tu tabela