Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.4.2 - Odsetek skonfiskowanej, znalezionej lub oddanej broni o nielegalnym pochodzeniu, które zostało namierzone lub ustalone przez właściwy organ zgodnie z instrumentami międzynarodowymi

W przyszłości pojawi się tu tabela