Cel 10 - Mniej nierówności

Wskaźnik 10.2.1 - Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny