Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Rozwój przemysłów i usług wiedzochłonnych

Wskaźnik 9.2.d - Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny