Cel 9 - Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Priorytet dla Polski - Rozwój przemysłów i usług wiedzochłonnych

Wskaźnik 9.2.c - Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny