Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Priorytet dla Polski - Zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

Wskaźnik 7.4.b - Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na nośniki energii w wydatkach gospodarstw domowych ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny