Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Priorytet dla Polski - Zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

Wskaźnik 7.4.a - Odsetek gospodarstw domowych (o dochodach poniżej 60% mediany), deklarujących brak możliwości ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb (EU-SILC)

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny