Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Rozwój obszaru e-zdrowie

Wskaźnik 3.6.a - Odsetek podmiotów leczniczych posiadających rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Centrum e-Zdrowia (CeZ)