Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwojowych

Wskaźnik 3.4.d - Odsetek noworodków objętych badaniami przesiewowymi w kierunku rzadkich wad metabolizmu

Jednostka prezentacji: procent
Źródło danych: Ministerstwo Zdrowia