Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwojowych

Wskaźnik 3.4.c - Odsetek mężczyzn w wieku 40 lat i więcej, którym kiedykolwiek wykonano lekarskie badanie prostaty

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny