Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Priorytet dla Polski - Zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwojowych oraz zwiększenie dostępu do nowoczesnych terapii

Wskaźnik 3.3.e - Liczba badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na 10 tys. ludności

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie