Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Promocja zdrowego stylu życia, w tym m.in. zdrowego odżywiania się zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci (zmniejszenie odsetka osób z nadwagą i otyłością)

Wskaźnik 2.7.b - Odsetek dzieci w wieku 6-10 lat cierpiących na nadwagę lub otyłość wg BMI

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny