Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Promocja zdrowego stylu życia, w tym m.in. zdrowego odżywiania się zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci (zmniejszenie odsetka osób z nadwagą i otyłością)

Wskaźnik 2.7.a - Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej cierpiących na otyłość wg BMI

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny