Cel 2 - Zero głodu

Priorytet dla Polski - Poszanowanie różnorodności biologicznej poprzez jej zwiększanie lub co najmniej niepogarszanie jej stanu

Wskaźnik 2.6.a - Liczba zasobów genetycznych roślin i zwierząt dla wyżywienia i rolnictwa zabezpieczonych w kolekcjach banków genów

.
Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB in Radzików / Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach/ Instytut Zootechniki