Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Priorytet dla Polski - Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji publicznych

Wskaźnik 16.3.b - Wskaźnik efektywności rządzenia

Jednostka prezentacji: punkty
Źródło danych: Bank Światowy