Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Priorytet dla Polski - Poprawa sytuacji mieszkaniowej

Wskaźnik 1.4.a - Liczba mieszkań przypadających na 1000 ludności

.
Jednostka prezentacji: [–]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny