Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Wskaźnik 13.3.2 - Liczba krajów które na poziomie instytucjonalnym, systemowym i indywidualnym budują i wzmacniają potencjał w kierunku łagodzenia zmian klimatu, dostosowania się do jego skutków, transferu technologii i działań rozwojowych

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska