Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.c.1 - Udział finansowego wsparcia dla najmniej rozwiniętych państw przeznaczonego na budowę i modernizację trwałych, odpornych i zasobooszczędnych budynków wykorzystujących lokalne zasoby

W przyszłości pojawi się tu tabela