Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.a.3 - Suma wszystkich grantów oraz napływu środków nie wpływających na zwiększenie długu, bezpośrednio przeznaczanych na programy redukcji ubóstwa w relacji do PKB

W przyszłości pojawi się tu tabela