Oficjalne statystyki SDG – wskaźniki dla priorytetów krajowych

Wybierz cel, aby przejść do wskaźników
icon for Goal 1 - Koniec z ubóstwem icon for Goal 2 - Zero głodu icon for Goal 3 - Dobre zdrowie i jakość życia icon for Goal 4 - Dobra jakość edukacji icon for Goal 5 - Równość płci icon for Goal 6 - Czysta woda i warunki sanitarne icon for Goal 7 - Czysta i dostępna energia icon for Goal 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca icon for Goal 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura icon for Goal 10 - Mniej nierówności icon for Goal 11 - Zrównoważone miasta i społeczności icon for Goal 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja icon for Goal 13 - Działania w dziedzinie klimatu icon for Goal 14 - Życie pod wodą icon for Goal 15 - Życie na lądzie icon for Goal 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje icon for Goal 17 - Partnerstwa na rzecz celów icon for Global Goals