Cel 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Wskaźnik 9.1.2.b - Rozmiary transportu towarowego według rodzaju

.
Jednostka prezentacji: tys. ton
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny